Republik Österreich - Parlament Republik Österreich - Parlament
DemokratieWEBstatt.at

Amtssprachen in Österreich/Uradni jeziki v Avstriji

Država oziroma dežela ima lahko več uradnih jezikov istočasno. Uradni jeziki so tisti jeziki, ki jih uporabljaš v javnih institucijah kot na primer na sodišču ali uradih.
Si že bil/bila kdaj v Švici? Tam se lahko povsod sporazumeš v nemškem, francoskem, italijanskem in retoromanskem jeziku. Pač v tistem jeziku, ki ga najbolje znaš.

Tudi v Avstriji imamo poleg nemščine še tri druge uradne jezike, to so: madžarščina, slovenščina in gradiščanska hrvaščina. Ti trije jeziki pa so samo v določenih občinah oziroma krajih uradni jeziki. Govorijo jih narodne skupnosti, katerih družine so že dolgo v Avstriji. Ti trije jeziki so njihove materinščine. Za pripadnike narodnih skupnosti je še posebej važno, da je njihov jezikov v Avstriji priznan, ker sta njihov jezik in njihov način življenja del avstrijske kulture.

Skepti govori nemško, poljsko in gradiščansko-hrvaško.

Katere jezike govoriš ti?

https://www.demokratiewebstatt.at/thema/sprachen/slowenisch/amtsprachen-in-oesterreichuradni-jeziki-v-avstriji
gedruckt am: Dienstag, 29. November 2022