Republik Österreich - Parlament Republik Österreich - Parlament
DemokratieWEBstatt.at

Amtssprachen und Demokratie/Kaj ima to opraviti z demokracijo?

Če je nek jezik uradni jezik, to še ne pomeni, da je tudi najbolj uporabljen. Ljudje, ki govorijo manjšinski jezik, so se dolgo in zelo zavzemali za to, da je bil njihov jezik v Avstriji priznan. Bili so časi, ko so jim prepovedali govoriti njihov jezik. Vsekakor pa se je njihov angažma izplačal:

Tako imajo zdaj otroci v določenih regijah možnost pouka v materinščini. Kjer so jeziki uradni, imajo govorci in govorke jezika pravico, da se pri uradih poslužujejo svoje materinščine. Če je na primer koroški Slovenec oziroma koroška Slovenka pred sodiščem, ima pravico, da poteka sodnijska razprava v slovenščini. Kaj takega je le možno, če se posamezniki svojih pravic zavedajo in se jih tudi poslužujejo

Morda si že bil kdaj v krajih, kjer so dvojezični krajevni napisi? Tudi to se je zgodilo samo zaradi tega, ker so se ljudje borili za svoje pravice, da se pogovarjajo v svoji materinščini.

Lesco ve povedati:

"Avstrijske meje niso bile vedno take kot so danes. Pred slabimi 100 leti  je bilo to, kar je danes Avstrija, del velike avstrijsko-ogrske monarhije, v kateri je živelo veliko narodov. V državi, ki se sestoji iz mnogih različnih narodov, je tudi mnogo različnih jezikov."
– Saj to je logično. Nekateri teh jezikov se tudi še danes govorijo v Avstriji.

https://www.demokratiewebstatt.at/thema/sprachen/slowenisch/amtssprachen-und-demokratiekaj-ima-to-opraviti-z-demokracijo
gedruckt am: Dienstag, 29. November 2022