Republik Österreich - Parlament Parlament Österreich - Parlament
DemokratieWEBstatt.at

Staatssekretär Andreas Schieder zu Gast in der Demokratiewerkstatt - 7. April 2011


© Parlamentsdirektion / Bildagentur Zolles / Mike Ranz

https://www.demokratiewebstatt.at/demokratiewerkstatt/fotos/fotos-von-der-demokratiewerkstatt-josef-moser-zu-gast-copy-2
gedruckt am: Donnerstag, 30. Mai 2024